Prevent Work


A tartalomhoz

Partnereink

Kapcsolat

Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Elnök: Kotroczóné Antal Teréz
Koordinátor: Varga Tamás ifjúsági referens

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2001. (I.25.) sz. határozata alapján 2001. június 16-án alakult meg a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A KEF összehangolja helyi szinten zajló kábítószer fogyasztást megelőző tevékenységet, biztosítja a megfelelő kommunikációs lehetőséget, továbbá koordinál mindazon állami, önkormányzati intézmények, szervezetek, egyházak, helyi közösségek, stb. között, akik részt kívántak venni a drogprobléma megoldásában, illetve kezelésében. Tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület, a közösség és együttműködés, a megelőzés; a gyógyítás, rehabilitáció valamint a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek a munkájában. Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében. Szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt, és szinte egyik legfontosabbként, helyi stratégiát dolgozott ki a kábítószer-probléma kezelésére.

A békéscsabai KEF, köszönhetően aktív elnökének és tagságának országos szinten is jól működő, sokat dolgozó drogprevenciós szakmai csoport.

Tagszervezetek: Drogprevenciós Munkacsoport, Mi- Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület, SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat, Egyensúly Szabadidő Klub Egyesület, Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, Békés Megyei Rendőrfőkapitányság, Békéscsabai Rendőrkapitányság, ÁNTSZ, Védőnői Szolgálat, Esély Pedagógiai Központ- PASSSZ Kortárssegítő Csoport, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A KEF üléseit általában havi egy alkalommal, a hónap első keddi napján tartja.


MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

5600 Békéscsaba
Kazinczy u. 6/1.
Levélcím: 5601 Békéscsaba Pf.: 491.
Tel: 06-66/444-846, 06-70/502-2103
E–mail: mi-ertunk@freemail.hu
Web: http://mi-ertunk.fw.hu

A 2000-ben alakult, kiemelkedően közhasznú szervezet alacsony küszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó intézménnyé vált, amely egybevág a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében" című dokumentumban foglaltakkal, mely szerint a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő egyének és családok segítésének hangsúlyos eleme az ártalomcsökkentés illetve az alacsony küszöbű szolgáltatások is.

A szenvedélybetegek gyógykezelésében lényeges, hogy a kezelés-ellátás mindig a kliens szükségleteihez, céljaihoz alkalmazkodjon, ezért 2007. januártól programjukat Békéscsaba kistérségére kiterjesztve végzik.

Ártalomcsökkentő tevékenységeket, ellátást végző szervezetként egyedülállóak Békéscsabán.

Tevékenységeik:
Prevenciós, közösségi, családi, ifjúsági, szabadidős és kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Személyes illetve szóróanyagok útján végzett prevenciók, elsősegély, óvszer, vitaminok, ásványvíz biztosítása a rendezvényeken. Tevékenységük elősegíti a szenvedélybetegségek megelőzését, korai felismerését, korai kezelésbe vételét. (MAMF, Garabonciás Napok, Szenvedélymentes Nap, Szenvedélyünk az Egészség, Csalánleves Fesztivál, Csaba Expo, stb.)
Önsegítő csoportok (NA, AA, Hozzátartozói csoport) működtetése, ill. támogatása.
Drogprevenciós feladatok ellátása gimnáziumokban, általános és középiskolákban, kollégiumokban.
Kortárssegítői adatbázisát készítése és kezelése, a kortárs segítők munkájának koordinációja, illetve mentálhigiénéjük ápolása
A LINAMAR Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság által a szenvedélybetegségek megelőzésére szervezett 1 éves programban együttműködés
Utcai megkereső program: Információ-nyújtás a droghasználat veszélyeiről. HIV, Hepatitis prevenció, óvszer adása, mobil-tűcsere program (steril fecskendő, intravénás szerhasználók részére)Tájékoztató az igénybe vehető anonim és egyéb szolgáltatásokról, jogsegély, krízisintervenció, szuicid prevenció.
Bulisegély szolgálat: személyes illetve szóróanyagok útján végzett prevenció. Elsősegély, óvszer, vitaminok, ásványvíz biztosítása.
2008-tól a szervezet célja az "Ifjúsági KontaktPont" program kialakítása. Az ifjúságkutatás és a napi tapasztalat is azt mutatja, hogy más hasonló lélekszámú településekhez képest Békéscsabán a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezeti háttér fejletlennek mondható, alacsony az ifjúsággal foglalkozó szervezetek száma. Az egyesület vállalja, hogy alacsony küszöbű, illetve az ártalomcsökkentés modelljét és módszereit használó intézményt ún. "Ifjúsági KontaktPontot" hoz létre és tart fenn Békéscsabán. Programjukkal az ifjúsági feladatok terén mutatkozó hiányt a helyi igények szerint kívánják pótolni. Hangsúlyos a program prevenciós célja: a "csellengők", középiskolások és más békéscsabai, békés megyei "bejárós" fiatalok számára igénybe vehető szolgáltatások kialakítása.


Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

A kuratórium elnöke: Szabóné dr. Kállai Klára


5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.
tel./fax: 66/447-334;
e-mail:balyhermina@freemail.hu

Az Alapítvány megelőző, egészségvédő, segítő, gyógyító tevékenységet végez, Békés Megyei Mentálhigiénés Program megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány céljai:
* Támogatja a pszichológiai kultúra terjedését
* Támogat olyan tevékenységeket, melyek
o a személyiség harmonikus működését, kibontakozását segítik elő
o a kiegyensúlyozott családi, közösségi életet szolgálják
o segítik az egyént a pszichés zavarok és betegségek megelőzésében
* Szakmailag segíti:
o a könnyen elérhető mentálhigiénés szolgáltatásokat (krízisambulancia, SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat, önsegítő csoportok, stb.)
o a segítő foglalkozású szakemberek szakmai fejlődését, és lelki egészségvédelmét

Fő feladatai:
1. Működteti a Békés Megyei Kábítószerügyi Koordinációs és Tanácsadó Testületet, melynek feladata a szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakemberek összefogása, koordináció, prevenciós feladatok, programok megvalósítása
2. A "Segítők Háza" projektben a segítő foglalkozásúaknak nyújt mentálhigiénés szakmai programokat: tréningek, szupervízió, esetmegbeszélő csoportok szervezése, szakmaközi konzultációk megrendezése Támogatja a békéscsabai SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat önkénteseinek szakmai munkáját, képzéseit, továbbképzéseit, szupervízióját
3. Elősegíti, hogy Békés megye lakosai számára elérhetőek legyenek a mentálhigiénés prevenció mindhárom szintjének szolgáltatásai

Egyéb feladatok:

* Konferenciák szervezése szakemberek, laikusok, és egyéb érdeklődők számára
* Együttműködés más szervezetekkel, kutatások, műhelymunkák, felmérések elkészítése a megyeszékhelyen és a kistérségben
* Hálózatépítés, kapcsolatépítés EU-s és határon túli magyar szervezetekkel


MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő EgyesületGadara Ifjúsági Gondozóház-Pszichoklinika


5600 Békéscsaba
Dr. Becsey Oszkár u. 2.
Tel./fax: 06/66/443-030; 440-745
Web: www.strobeth.hu

A Béthel Alapítvány által működtetett Gadara Ház azzal a céllal jött létre, hogy segítsen Békéscsabán élő legalább 14. életévét betöltött lakosoknak az élettani krízissel járó nehézségek leküzdésében, és a pszichoszociális válsághelyzetek megoldásában. A Ház a szociális ellátás és az egészségügy határán működik, így ez határozza meg tevékenységük fő irányvonalait: prevenció, rehabilitáció, rendszerszemlélet.

A Gadara a városban már működő, fiatalokat ellátó intézmények körébe illeszkedve, ezen intézmények szakmai profiljainak kiegészítéseként működik. A Ház napközbeni tartózkodást biztosít a bajba jutott fiataloknak, akik krízis helyzetben vannak, problémákkal küzdenek, és a város szociális, egészségügyi ellátórendszerében már megjelentek.

A felmerülő igények, szükségletek szerint, külső szakemberek bevonásával, egyéni és csoportos módszerkombinációk alkalmazásával nyújt változatos pszichoszociális programokat a városban élő fiatalok és felnőttek számára.

* Ifjúsági tanácsadás
* Életvezetési tanácsadás
* Pszichológiai tanácsadás
* Pszichiátriai tanácsadás
* Egyéni pszichoterápiák
* Családkonzultáció
* Családterápia
* Problémamegoldó csoport
* Önismereti csoport
* Kortárs segítő csoport
* Önkéntes segítő szolgálat

Önkéntes Központ Békéscsaba

Az Önkéntes Központ Hálózat tagjaként céljuk az önkéntesség terjesztése és fejlesztése - helyi programok megvalósításán, valamint önkéntes központ működtetésén keresztül.

Az Önkéntes Központ alapszolgáltatásai:

- Népszerűsítés,
- Tájékoztatás, információnyújtás,
- Közvetítés, az önkénteseket fogadó szervezetek, és az önkéntes tevékenységre jelentkező személyek összekapcsolása.


Kezdőlap | Bűnmegelőzés | Rendezvények | Galéria | Kapcsolat | Oldaltérkép


Almenü:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe